PreferKL

CHERAS

Projek: Kondominium (450 unit)

cheras

 

Semua ilustrasi adalah gambaran pelukis semata-mata. Maklumat/spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa pemberitahuan mengikut cadangan/kelulusan arkitek atau jurutera projek atau pihak berkuasa berkaitan dan tidak boleh diambil kira sebahagian daripada tawaran atau kontrak dan Sekretariat Komuniti Prefer Malaysia serta pemaju yang dilantik tidak boleh dipertanggungjawabkan atas perubahan atau maklumat yang tidak tepat.