Prefer Pulau Pinang

BERTAM

Projek: Service Apartment (800 unit)

bertam

 

KEPALA BATAS

Projek: Apartment 5 Tingkat (300 unit)

kepalabatas

 

Semua ilustrasi adalah gambaran pelukis semata-mata. Maklumat/spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa pemberitahuan mengikut cadangan/kelulusan arkitek atau jurutera projek atau pihak berkuasa berkaitan dan tidak boleh diambil kira sebahagian daripada tawaran atau kontrak dan Sekretariat Komuniti Prefer Malaysia serta pemaju yang dilantik tidak boleh dipertanggungjawabkan atas perubahan atau maklumat yang tidak tepat.