“Komuniti Prefer Malaysia menyediakan rumah berkonsepkan High End dengan anggaran nilai aset RM500,000 dan ke atas.  Kediaman yang dimiliki ini tidak dijual melainkan hanya diberi sewamilik kepada masyarakat yang berdaftar dengan Komuniti Prefer Malaysia.  Kediaman juga dilengkapi dengan segala kemudahan infra serba mewah dan penyelenggaraan, cukai pintu serta perabut disediakan secara percuma..”
Dato Paduka Hj. Abd. Malek B. Hj. Ranting
Pengerusi Komuniti Prefer Malaysia